گزارش برگزاری مسابقه          کارگروهی ، شروع کارآفرينی                    سوال  مسابقه سايت فكر نو  در جشنواره كارآفريني شاخه كار و دانش   وزارت آموزش  و پرورش :  برای علاقمند نمودن دانش آموزان  به کارهای  گروهی موفق و مستمر چه پيشنهادی  می دهيد؟                                                                                     در طول برگزاری جشنواره ،سوال فوق  از طرف  سايت فکر نو مطرح  شد و از کليه  علاقمندان دعوت بعمل آمد تا در طی  يک مسابقه به اين  سوال پاسخ دهند . تمامی  پيشنهادات  اخذ شده تا تاريخ  پانزده اسفند در سايت فكر نو برای  کليه  علاقمندان  در سطح کشور منتشر خواهد شد                                                گروه علمي  سايت فكر نو                     

 

www.fekreno.org 

                                                                                      

   گزارش حضور سايت فکر نو در  دومين  جشنواره  كارآفريني   شاخه کار و دانش  وزارت آموزش  و پرورش

 

 

 

 

دومين جشنواره کارآفرينی شاخه کار و دانش  توسط وزارت آموزش  و پرورش در بيست و هفت  بهمن 1383 در سال علامه امينی  دانشگاه  تهران  برگزار شد  و به دعوت برگزار کنندگان  اين جشنواره ، سایت فکر نو  به عنوان يک بخش  غير دولتی ، اقدام به برپايی يک غرفه آموزشی نمود.

مهمترين  فعاليتهای صورت گرفته توسط غرفه سايت فکر نو در اين جشنواره بشرح زير بوده است :

-آشنا نمودن  علاقمندان با سایت فکر نو و فعاليتهای آن

-پاسخ  به  سوالات علاقمندان  در خصوص خلاقيت ، نوآوری و کارآفرينی

-ارائه بخشی  از مقالات سايت فکر نو  در زمينه خلاقيت ، کارآفرينی و نوآوری در محل غرفه سايت

-آشنا نمودن  علاقمندان  با سايت های  خلاقيت ،کارآفرينی و نوآوری

-عرضه نرم افزار طراحی  شده مربوط به آرشيو مقالات سايت  فکر نو حاوی حدود دويست مقاله  سايت  بوده که به  صورت pdf در دسترس  علاقمندان  قرار گرفت .

-برگزاری مسابقه با عنوان کارگروهی ، شروع کارآفرينی

در طول برگزاری اين جشنواره ، مسوولين  برگزار کننده  همکاری  خوبی با اعضای  غرفه سايت  فکر نو داشته و کليه امکانات  لازم  از  قبيل کامپيوتر،ويدئو پرژکتور، خط online  به اينترنت و غرفه مناسب  را در اختيار اين گروه  قرار دادند که لازم است  از زحمات آنان  تشکر و قدردانی شود.

 

 

گزارش برگزاری مسابقه

کارگروهی ، شروع کارآفرينی

سوال  مسابقه :  برای علاقمند نمودن دانش آموزان  به کارهای  گروهی موفق و مستمر چه پيشنهادی  می دهيد؟

در طول برگزاری جشنواره ،سوال فوق  از طرف  سايت فکر نو مطرح  شد و از کليه  علاقمندان دعوت بعمل آمد تا در طی  يک مسابقه به اين  سوال پاسخ دهند .

نتايج نظرات را  بخوانيد

 

با آرزوی موفقيت

گروه علمی سايت فکر نو

 

بازگشت  به  صفحه  عناوين